فیلیپ فیشر

فیلیپ فیشر یک میلیاردر باهوش و از یک خانواده سرمایه گذار، یکی از بزرگان سرمایه گذاری جهان است که توانایی بالایی در مدیریت موارد مالی داشت.کتاب های بسیاری را به چاپ رسانیده که اکثر آنها پروفروشترین دوران خود بوده اند.جهان سرمایه گذاری امروزی موفقعیت و پیشرفت خود را مدیون افرادی هست که یکی از آنها … ادامه